Kræ­ver for­kla­ring på kampag­nes­kon­nert

BT - - NYHEDER -

EU Dansk Fol­ke­par­tis EU­par­la­men­ta­ri­ker Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt kan reg­ne med, at der ven­ter et brev fra EU- Par­la­men­tets ad­mi­ni­stra­tion i hans po­st­kas­se. Bre­vet afk ræ­ver Mes­ser­s­ch­midt en for­kla­ring på hans ad­mi­ni­stra­tion af EU- mid­ler i fon­den Feld, der er til­knyt­tet den EU- po­li­ti­ske al­li­an­ce Meld, hvor han sid­der som for­mand.

I bre­vet bli­ver han afk ræ­vet for­kla­ring i en kon­kret sag om sejl­tu­re på en træs­kon­nert i 2013, der er fi nan­si­e­ret af mid­ler fra Feld- fon­den. Fle­re DF- fol­ke­tings­med­lem­mer sej­le­de med skon­ner­ten op til kom­mu­nalval­get i novem­ber 2013, og det kan væ­re imod reg­ler­ne - EU- mid­ler må nem­lig ik­ke bru­ges i for­bin­del­se med na­tio­na­le valg .

» Jeg ved, at der er brev på vej til Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, hvor der bli­ver spurgt om en for­kla­ring i den kon­kre­te sag, der næv­nes i de dan­ske me­di­er, an­gå­en­de en sejl­tur i 2013, « si­ger Ma­jory van Den Bro­e­ke fra EU- Par­la­men­tets pres­se­kon­tor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.