’’

BT - - NYHEDER - Al­lan Dr­ud

Det var et su­per­mil­jø, for der var pen­ge til at dri­ve en god sko­le, der var go­de be­tin­gel­ser for in­spek­tø­ren, som ik­ke skul­le ta­ge hen­syn til æl­dre kol­le­ger, for vi var al­le ret nyud­dan­ne­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.