Livskva­li­tet ’’

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Chri­sten­sen, Ka­ri­na An­der­sens ad­vo­kat

4.306 stem­mer på bt. dk

3.651 stem­mer på bt. dk Vi me­ner, at de 72 ti­mer, man har til at an­mel­de et over­fald, hvis man vil ha­ve er­stat­ning, er stærkt uri­me­ligt. Hvor­for skal der væ­re en for­æl­del­ses­tid på volds­sa­ger?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.