Her­ligt hel­te­mod

BT - - TV - KO­ME­DIE

Den ve­l­op­drag­ne Paul Blart ( Ke­vin Ja­mes) har al­tid drømt om at bli­ve po­li­ti­be­tjent, men da han er for over­væg­tig til et job hos or­dens­mag­ten, ar­bej­der han som vagt i et ind­købs­cen­ter i New Jer­sey. Han ta­ger selv sit job me­get se­ri­øst, men med hans tæt­klip­pe­de over- skæg, hans per­son­li­ge Seg Way- trans­por­ter og hans fan­de­ni­vold­ske at­ti­tu­de har an­dre svært ved at ta­ge ham al­vor­ligt. Da kio­sken i cen­tret får en ny sød kiosk­da­me ved navn Amy ( Jay­ma Mays), fal­der Paul pla­dask for hen­de. Så han væl­ger at es­kor­te­re hen­de ud til hen­des bil, da hun får fri - og hun in­vi­te­rer ham og nog­le an­dre fra cen­tret ud til drinks på en bar. Desvær­re for Paul bli­ver han ut­ro­ligt tørstig un­der en na­cho- æde- kon­kur­ren­ce og bæl­ler, hvad han tror er so­da­vand. Det vi­ser sig at v ære Mar­ga­ri­tas, og han bli­ver plø­re­fuld og pin­lig. Den ka­ta- stro­fa­le aft en be­vir­ker, at den respekt, han hav­de hos Amy og re­sten af de an­sat­te i cen­tret, for­duft er. Der­for ser Blart sin sto­re mu­lig­hed

Med­vir­ken­de:

Ke­vin Ja­mes som Paul Blart i den ame­ri­kan­ske ko­me­die ” Cen­ter­vag­ten” fra 2009. Blart kan ik­ke få sin drøm om at bli­ve po­li­ti­mand op­fyldt og bli­ver der­for det næst­bed­ste - vagt i et stor­cen­ter. Et job, han går op i med liv og sjæl. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.