Fer­ra­ri pres­ser F12 op på 780 hk

BT - - BILER -

Den ’ al­min­de­li­ge’ Fer­ra­ri F12 har 740 hk, og som om den ik­ke er van­vit­tig nok, så har Fer­ra­ri nu byg­get en F12tdf, Tour de Fran­ce. Den fan­ta­sti­ske 6,2- li­ters V12- mo­tor har 40 ek­stra hk, og bi­len har tabt sig he­le 110 kg takket væ­re mas­ser af kul­fi­ber. Det be­ty­der, at det gu­le lyn kan run­de 100 km/ t på ba­re 2,9 se­kun­der. Men Fer­ra­ri har og­så ud­vik­let en medsty­ren­de ba­gak­sel, som skul­le hin­dre bag­hjuls­ud­skrid­nin­ger. Pri­sen er ukendt, men der bli­ver kun pro­du­ce­ret 799 bi­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.