Den mod­ne mands

BT - - BILER -

den slags på en fransk fa­mi­lie­bil. Hvil­ket igen gør det til en fa­bel­ag­tig idé. Og de kan stop­pe. Er du no­gen­sin­de gå­et ind i en glas­dør? Så ved du, hvor­dan det fø­les at stop­pe med brem­ser­ne i 308 GTI Magt­ful­de brem­ser Peu­geot gav os mu­lig­hed for at te­ste brem­ser­ne for al­vor på ba­ne. Du kan ta­ge en hvil­ken som helst GTI på en ra­cer­ba­ne, og i lø­bet af fem om­gan­ge vil di­ne brem­se­ski­ver se ud som en pizza til­be­redt med en flam­me­ka­ster. Be­kla­ger, uan­set om din bil hed­der GTI, STI, VTI, så er di­ne brem­ser stort set ubru­ge­li­ge på en ra­cer­ba­ne. Ba­re ik­ke dem her.

Så hvis du leder ef­ter en sport­s­lig bil, der bå­de har plads til fa­mi­li­en, og som det er mu­ligt at ta­ge med på en af de man­ge tra­ck- days, der af­hol-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.