Spil­le­tid til un­ge dan­ske­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Så­le­des er spil­le­ti­den for dan­ske ta­len­ter i de en­kel­te su­per­liga­klub­ber i år sam­men­lig­net med sid­ste sæ­son ( in­den ud­vi­del­sen af Su­per­liga­en blev ved­ta­get): FC Nord­s­jæl­land: Brønd­by: OB: AaB: FC Midtjyl­land: Ran­ders: AGF: FC Kø­ben­havn: Es­b­jerg: Ho­bro: Vi­borg: Søn­derjyske: 44 pct. 31 pct. 27 pct. 27 pct. 22 pct. 21 pct. 16 pct. 16 pct. 15 pct. 15 pct. 15 pct. 13 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.