Es i Su­per­liga­en FC Nord­s­jæl­land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LLØØRRDDAAGG 1 17.7 O. KOTKOTBOEBRE 2R0 125015

Chri­stof­fer Rem­mer fra FCK er blot et af man­ge un­ge dan­ske ta­len­ter, der må kon­sta­te­re, at der ik­ke er ble­vet me­re spil­le­tid til frem­ti­dens folk, selv om det i år er ble­vet svæ­re­re at ryk­ke ned. FO­TO: JENS NØR­GAARD LAR­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.