Axelsen får re­van­che og slag­ter ki­ne­sisk le­gen­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jep­pe Pe­der­sen | jepp@ spor­ten. dk

Dan­marks mest ly­sen­de bad­min­ton- ta­lent, Vik­tor Axelsen, for­vand­le­de Lin Dans ketsjer til spi­sepin­de, da han i aft es med cif­re­ne 21- 8, 21- 7 ved Den­mark Open kraft igt over­be­vi­sen­de fi k re­van­che for fi - na­le­ne­der­la­get ved Ja­pan Open i sid­ste må­ned.

Blot 15 mi­nut­ter skul­le 21- åri­ge Vik­tor Axelsen bru­ge i før- ste sæt mod den ki­ne­si­ske le­gen­de, som dan­ske­ren nemt vandt med 21- 8.

Vik­tor Axelsen tab­te i sid­ste må­ned en sand gy­ser­kamp i fi na­len i Ja­pan Open til Lin Dan med 19- 21, 21- 16 og 19- 21. Og den enor­me skuff el­se eft er den kamp hav­de ty­de­ligt for­vand­let sig til en ild i den un­ge dan­sker.

For i an­det sæt i aft es smadre­de Axelsen Lin Dan rundt i hal­len så hårdt, at ki­ne­se­rens ben lig­ne­de slat­ne nud­ler med kyl­lin­ge­s­mag fra Net­to.

Sæt­tet tog kun 18 mi­nut­ter, og cif­re­ne 21- 7 vid­ne­de om en tændt dan­sker, men en li­ge så træt ki­ne­ser uden lyn i krop­pen.

» Jeg vil­le ik­ke la­de det ske igen. Jeg har halv­de­len af Oden­se i ryg­gen, og det­te er den bed­ste fre­dag læn­ge. Sej­ren lig­ger me­get højt, og det ni­veau, jeg har le­ve­ret i de to se­ne­ste da­ge, er no­get af det bed­ste, jeg har le­ve­ret i min kar­ri­e­re, « sag­de han til TV3 Sport eft er den stør­ste dan­ske sejr over Lin Dan no­gen­sin­de.

Vik­tor Axelsen kan dog ik­ke hvi­le på de ki­ne­si­ske laur­bær, for i dag ven­ter en af ver­dens – hvis ik­ke den bed­ste – bad­min­ton­spil­le­re, Lin Dans lands­mand, ver­dens­meste­ren Chen Long, i se- mi­fi na­len i Yo­nex Den­mark Open.

Chen Long var man­den bag ned­skyd­nin­gen af HansKri­sti­an Vit­ting­hus, der blev be­sej­ret i an­den run­de med 21- 11, 21- 9. Ki­ne­se­ren hav­de i aft es stør­re be­svær med Wei Nan fra Hong­kong, der først gav fortabt eft er tre sæt – 13- 21, 21- 13 og 21- 16 i Chen Longs favør.

Det pas­se­de Vik­tor Axelsen fi nt, at Chen Long måt­te sli­de i aft es.

» Nu har jeg hel­dig­vis gjort kort pro­ces i dag, så nu er det hjem og op med stæn­ger­ne, og så får jeg brug for mi­ne lø­be­ben i mor­gen. «

En be­slut­som Vik­tor Axelsen gjor­de kort pro­ces i Den­mark Open, da han fik en su­veræn re­van­che mod Lin Dan. Nu ven­ter den ki­ne­si­ske le­gen­des lands­mand, Chen Long, i se­mi­fi­na­len i dag. FO­TO: CLAUS FI­SKER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.