Fem­te ne­der­lag til Kø­ben­havn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HVER­DAG IGEN Da­ni­el Mar­tin­sen | danm@ spor­ten. dk

Det blev hur­tigt hver­dag igen for Kø­ben­havn. Alt­så den slags grå, tri­ste, ke­de­li­ge og ned­slå­en­de da­ge, der i sport­s­lig for­stand ho­ved­sa­ge­ligt by­der på ne­der­lag.

I aft es tab­te hol­det for fem­te gang i de seks før­ste run­der af Boxer Da­me­liga­en, da Ring­kø­bing tog he­le vej­en til ho­ved­sta­den og vandt med 24- 21. Se­ne­st hav­de Kø­ben­havn Hånd­bold el­lers få­et sæ­so­nens før­ste sejr over po­int­lø­se Søn­derjyske, men det blev der ik­ke fulgt op på i går. Li­ge­som i de an­dre ne­der­lag var det især an­gre­bet, der hal­te­de. Stil­lin­gen 9- 9 ved pau­sen vi­ste dog, at det ik­ke rig­tigt kør­te for no­gen af hol­de­ne i før­ste halv­leg. For Kø­ben­havn Hånd­bold blev An­ne Met­te Han­sen top­sco­rer med fem mål, mens Ring­kø­bings Zel­j­ka Ni­ko­lic blev gæ­ster­nes skar­pe­ste med syv mål.

Glæ­de hos Ring­kø­bing ef­ter sej­ren. FO­TO: JØR­GEN KIRK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.