Det mør­ke dansk

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er grund til at skut­te sig og pak­ke sig selv en smu­le væk i dis­se da­ge. Ik­ke kun for­di vin­den pi­ver, reg­nen si­ler, og tem­pe­ra­tu­ren fal­der. Nej, og­så når de på tv stil­ler vi­de­re fra vej­r­ud­sig­ten til spor­ten, er det de små­de­pri­me­ren­de nyhe­der, der præ­ger bil­le­det.

I al­le de stør­ste sports­gre­ne pe­ger den rød- hvi­de pil li­ge nu den for­ker­te vej. Uan­set om der kø­res på cy­kel, i bil, slås til ten­nis­bol­de, ka­stes el­ler spar­kes.

Med fod­bold­lands­hol­det som den mest iøj­ne­fal­den­de ned­t­urs­le­ve­ran­dør har gi­gan­ter­ne i dansk sport ik­ke præ­ste­ret det­te eft er­år. Tvær­ti­mod er de en­ten ble­vet for­bi­gå­et el­ler over­ha­let.

Med hå­bet om en snar­lig opkla­ring, åb­ner BT pa­raply­en og la­der det eft er­års­reg­ne med skuff en­de, dan­ske sport­s­præ­sta­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.