UGENS APP

BT - - KORT NYT - Navn: Plat­form: Pris:

Det kan væ­re stres­sen­de at fin­de rundt i en ny luft­havn. Du skal bå­de nå at shop­pe og nå fly­et. Der­for er ’ App in the Air’ ge­ni­al til at hjæl­pe dig in­den fly­ve­tu­ren. Med få klik kan man til­fø­je sin af­gang, og der­ef­ter er alt, hvad du har brug for, sam­let ét sted. Ap­pen for­tæl­ler, hvor­når og hvor der er check- in og bo­ar­ding, vi­ser ru­ten, gi­ver dig fly­sel­ska­bets op­lys­nin­ger og be­døm­mel­ser og vi­ser vej­r­ud­sig­ten for bå­de by­en du for­la­der, og by­en du an­kom­mer til. Af Da­ni­el Strand­by App in the Air

iOS, An­droid og Win­dows Ap­pen er gra­tis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.