FAK­TA OM DE­PRES­SION

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

• Op imod hver 5. Dan­sker bli­ver de­pri­me­ret i lø­bet af li­vet. • De fle­ste får an­ti­de­pres­siv me­di­cin el­ler sam­ta­le­te­ra­pi Men­tale stra­te­gi­er som f. Eks. Grub­le­ri­er og tan­ke- un­der­tryk­kel­se er pri­mær år­sag til de­pres­sion • Me­takog­ni­tiv te­ra­pi hand­ler om at be­græn­se uhen­sigts­mæs­si­ge men­tale stra­te­gi­er, der er år­sag til de­pres­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.