Spi­se og le­ve

BT - - BOG- FIX -

Der er no­get, der hed­der Alka­ne li­ving. Det hand­ler om nog­le ret­nings­linjer for, hvor­dan små æn­dri­ger i hver­da­gens va­ner kan ret­te op på sy­re- ba­se­ba­lan­cen i krop­pen, så man bå­de får det bed­re og ser bed­re ud og i det he­le ta­get bli­ver sun­de­re. Bo­gen er skre­vet af Bet­tin­na Laxholm Del­fs, der er be­væ­gel­ses­pæ­da­gog, kost­vej­ler og livs­stilsco­ach. 200 si­der. 250 kro­ner. Gyl­den­dal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.