En ty­pisk top­holds- sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BNB

FC MIDTJYL­LAND VAR PRES­SET mod Ran­ders FC, men de dan­ske me­stre fi k med hiv og sving ha­let end­nu en sejr i land. Sej­rs­må­let til 2- 1 blev sat ind af Mar­tin Pu­sic.

Ki­an Han­sen og Erik Svi­at­chen­ko stjal el­lers ram­pe­ly­set hur­tigt ved fø­rings­må­let. Han­sens mis­sil af et ind­kast sad li­ge i den dansk/ ukrain­ske pan­de­brask. Bang. 1- 0 eft er blot få mi­nut­ter. Og end­nu en suc­ces­op­le­vel­se til mid­ter­for­svars- duo­en. Vel­kom­men til Her­ning, Ran­ders FC.

Der­fra lå det i kor­te­ne, at gæ­ster­ne vil­le få de­res sag for, da FC Midtjyl­land do­mi­ne­re­de og fi k til­spil­let sig fl ere go­de mu­lig­he­der.

Ran­ders kom dog for­ry­gen­de fra start i an­den halv­leg. 50 mi­nut­ter var der spil­let, da Jep­pe Tver­skov ban­ke­de en ripost fra FCM- må­l­mand Mik­kel Andersen i net­tet. 1- 1 og FC Midtjyl­land vir­ke­de ry­stet. Men bedst som det lig­ne­de et uaf­gjort re­sul­tat, duk­ke­de ind­skift ede Mar­tin Pu­sic op med sit mål til 2- 1. En ty pisk sejr for et top­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.