In­gen pen­ge re­tur på Es­b­jerg- træ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I går blev Ho­bro- træ­ner Jonas Dal ud­nævnt som ny Es­b­jerg­træ­ner fra den kom­men­de sæ­son.

Eft er fy­rin­gen af Ni­els Fre­de­rik­sen, var Dan­ske Spil ude med od­ds på, hvem der vil­le væ­re træ­ner pr. 1. sep­tem­ber, men uden at ha­ve et ud­fald, der en­ten hed » Mi­cha­el Pe­der­sen « el­ler » In­gen ny per­ma­nent træ­ner « .

Med an­dre ord alt­så et spil, hvor det ik­ke var mu­ligt at spil­le på det rig­ti­ge ud­fald - men det til trods er­klæ­rer Dan­ske Spil nu, at al­le ind­skud på spil­let er tabt.

» Der er ik­ke til­ba­ge­be­ta­ling på det­te væd­de­mål. Der var en mu­lig­hed for de kun­ne få en ny træ­ner, og der­for vil der ik­ke væ­re til­ba­ge­be­ta­ling, « ly­der det så­le­des fra od­ds­sæt­ter­ne.

Nor­di­cBet hav­de og­så od­ds på næ­ste per­ma­nen­te Es­b­jerg­træ­ner. Her ud­be­ta­ler man der­for på Jonas Dal til 8,75.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.