Væk med fedt og salt

BT - - KORT NYT -

Man­ge dan­ske­re spi­ser for us­undt, og det vil de ger­ne gø­re no­get ved. Iføl­ge en un­der­sø­gel­se, som Land­brug & Fø­de­va­rer har la­vet, gør vi os uma­ge med at skæ­re ned på fedt, salt og kul­hy­dra­ter. I un­der­sø­gel­sen si­ger 72 pro­cent, at de gør sig uma­ge for at spi­se min­dre fedt, 50 pro­cent skæ­rer ned på sal­tet og 48 pro­cent på kul­hy­dra­ter­ne. Men pro­ble­met er, at vi sta­dig får for me­get af det us­un­de, for en kostun­der­sø­gel­se fra DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet vi­ser, at dan­sker­ne ge­ne­relt får me­re mæt­tet fedt og salt end an­be­fa­lin­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.