DEN­NE UGES BØ­GER Rundt om Benjamin

BT - - BOG- FIX -

Benjamin Las­ni­er er ble­vet et idol på de so­ci­a­le me­di­er. Han har næ­sten en mi­li­o­ner fol­lowers på In­s­ta­gram og me­re end fem mil­li­o­ner på Fa­ce­book, men hvad er det så li­ge, han kan, der gør ham så po­pu­lær? Nu har Ka­tri­ne Mem­borg skre­vet en bog med og om te­e­na­ge­ren, der for­tæl­ler om li­vet, kær­lig­he­den, hem­m­lig­he­der­ne, frem­tids­pla­ner­ne, mu­sik­ken og drøm­me­ne. Pe­op­le ´ s Press. 192 si­der, 250 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.