Børn i be­gyn­del­sen

BT - - BOG- FIX -

Forsk­ning i børn. Er­fa­rin­ger med børn. Det er de to spor, bo­gen ’ En god start’ ger­ne vil for­e­ne. Bo­gens tips og råd er, iføl­ge for­la­get, re­a­li­sti­ske i for­hold til ’ helt al­min­de­li­ge fa­mi­li­er’, der har travlt med mas­ser af ting, og for hvem tid ik­ke li­ge­frem er det, de har al­ler­mest af. For­fat­te­re: Tho­mas Mil­sted og Ida Eng­ha­ve. FADL ´ s For­lag, 236 si­der, 250 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.