BTs leder ons­dag: ’ Mes­ser­s­ch­midts pin­li­ge kvin­de­syn’

BT - - DEBAT -

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ leder

Det er pin­ligt, tåkrum­men­de og i bund og grund se­xi­stisk at om­ta­le en kvin­de som en ’ for­vir­ret pi­ge’. For­di det så er un­der­stre­get, at man ik­ke kan for­ven­te me­get an­det af kvin­der, der åben­bart ik­ke bli­ver voks­ne, men le­ver vi­de­re som børn. (...) Mes­ser­s­ch­midt er en in­tel­li­gent per­son. Men in­tel­li­gen­te per­so­ner kan og­så væ­re ufat­te­lig dum­me at hø­re på. Det har DFs stem­me­slu­ger de­mon­stre­ret med al øn­ske­lig ty de­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.