Hen­rik skal væ­re kon­ge

BT - - DEBAT - KON­GE­HU­SET Vej­le Ø

Sol­vej J. Ni­el­sen

H. K. H. Prins Hen­rik prø­ver igen at åb­ne stivsin­de­de dan­ske­res øj­ne for det lat­ter­li­ge i, at et re­gent­par i 2015 ik­ke kal­des kon­ge og dron­ning el­ler dron­ning og kon­ge, li­ge­gyl­digt hvem der er over­ho­ve­det.

Det er ut­ro­ligt, at de kvin­der og po­li­ti­ke­re, som ple­jer at rå­be højt om li­ge­stil­ling, ik­ke kom­mer på ba­nen og kræ­ver, at re­gent­par­ret al­tid skal om­ta­les som kon­ge og dron­ning.

For egent­lig dre­jer det sig ik­ke om prins Hen­rik, men om det sør­ge­li­ge i, at li­ge­stil­lin­gen ik­ke er på plads i vo­res ho­ve­d­er. Var den det, vil­le vi uden pro­ble­mer kun­ne fo­re­stil­le os, at det er kvin­den, der er re­gent, og så vil­le det ik­ke væ­re no­get pro­blem at gi­ve Hen­rik kon­ge­ti­tel – det er jo kun en ti­tel, ik­ke ar­ve­ret til tro­nen.

At kal­de et re­gent­par for dron­ning og prins­ge­mal er uvær­digt og bur­de hø­re for­ti­den til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.