Asyl­cen­ter brændt ned i Sve­ri­ge

BT - - NYHEDER -

BRAND En ned­lagt svensk sko­le, som skul­le bru­ges til at hu­se asylan­sø­ge­re, er brændt ned nat­ten til lør­dag. Iføl­ge svensk po­li­ti ty­der me­get på, at bran­den er på­sat. Ho­ved­byg­nin­gen på den ned­lag­te sko­le, der lig­ger i Kån­na i det syd­li­ge Sve­ri­ge, er iføl­ge SVT Nyhe­ter ud- brændt.

Sko­len skul­le bru­ges som asyl­cen­ter med plads til 80 per­so­ner. Så sent som i går blev sko­len for­sy­net med sen­ge og madras­ser til asylan­sø­ger­ne.

Det lo­ka­le po­li­ti har en for­mod­ning om, at bran­den er på­sat.

» Vi har grund til at tro det. Vi be­teg­ner hæn­del­sen som grov brandstif­tel­se, « ud­ta­ler An­na- Le­na Ring­ba­cka, der er an­svar­lig for den ind­le­den­de ef­ter­forsk­ning, til det sven­ske nyheds­bu­reau TT.

Bran­den op­stod blot få da­ge ef­ter, at kom­mu­nen hav­de op­lyst de lo­ka­le be­bo­e­re om, at den ned­lag­te sko­le skul­le bru­ges som asyl­cen­ter.

In­gen men­ne­sker kom til ska­de i bran­den. Der er end­nu ik­ke no­gen mistænk­te i sa­gen, skri­ver SVT. se. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.