’’

BT - - NYHEDER - Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt ( DF) i bo­gen ’ Mes­ser­s­ch­midt’

Min stør­ste svag­hed er nok, at jeg er me­get dår­lig til at vi­se en stor for­stå­el­se for, at an­dre ik­ke nød­ven­dig­vis kan det sam­me som mig. Det kan nog­le gan­ge få mig til at frem­stå brutal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.