’’

BT - - NYHEDER - He­le­ne Bak Han­sen, bran­din­g­eks­pert, Brand­storm

De har ka­stet sig over og in­vol­ve­ret sig i an­dre mær­kesa­ger, end man gjor­de tid­li­ge­re. Som f. eks. de­res ar­bej­de med mob­ning el­ler fed­me. Det er me­get nu­ti­digt og nu­le­ven­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.