Kri­gens spil­le­re i Sy­ri­en

BT - - NYHEDER -

IS’ flag

• Is­la­misk ter­r­or­be­væ­gel­se, som øn­sker at dan­ne et ka­li­fat i Sy­ri­en, Irak og i øv­rigt og­så i Li­ba­non, Is­ra­el og Kuwait. IS bli­ver støt­tet af tu­sind­vis af mus­li­mer i he­le ver­den og me­nes at be­stå af mel­lem 30.000 og 70.000 væb­ne­de kri­ge­re i Irak og Sy­ri­en. Grup­pen blev etab­le­ret i 2013, og i 2014 og 2015 har IS vun­det sta­dig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.