HIT’N’HI­DE

BT - - SØNDAG - Larh@ bt. dk

Lars Lin­de­vall Han­sen

Mor­gan Jal­s­ing, 40 år, Hil­le­rød Chri­sti­na Scha­ck, 39 år, Hø­je Taa­strup Var en dansk ” ty gge­gum­mi- dan­ce­grup­pe”, der blev dan­net i 1997 af san­ge­r­in­den Je­an­ne Chri­sti­an­sen og rap­pe­ren Mor­gan Jal­s­ing. De hit­te­de bl. a. med den plat­in- sæl­gen­de sing­le ’ Spa­ce In­va­ders’

I dag:

Selv­stæn­dig blik­kensla­ger ( Mor­gan Jal­s­ing) og pæ­da­go­gisk as­si­stent i vug­ge­stue ( Chri­sti­na Scha­ck).

Hvil­ke min­der har I fra 90’ er­ne? Mor­gan Jal­s­ing:

» Det var ik­ke en stolt pe­ri­o­de som så­dan, da man kom ud af den den­gang. For mit eget ved­kom­men­de vil­le jeg jo helt vildt ger­ne la­ve no­get an­det cool mu­sik, så det tog mig fak­tisk 10 år at slip­pe af med det ry at væ­re et 90’ er band. «

Hvor­for vil­le du ger­ne slip­pe af med det ry? Mor­gan Jal­s­ing:

» Egent­lig vil­le jeg jo helst la­ve no­get hou­se- mu­sik, men jeg blev fan-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.