RED­NEX

BT - - SØNDAG -

Lars Lin­de­vall Han­sen

’ Dag­ger’ - An­ders Sand­berg, Kiru­na, Sve­ri­ge ’ Joe Cagg’ - Roy van der Haa­gen, Antwer­pen, Bel­gi­en ’ Dako­tah ’ - Nad­ja Flood, Sto­ck­holm, Sve­ri­ge ‘ Ace Ratclaw’ - Tor Pen­ten, Sto­ck­holm, Sve­ri­ge Et svensk dan­ce/ folk/ blu­e­grassband, som slog igen­nem in­ter­na­tio­nalt med sin cover­ver­sion af san­gen ’ Cot­ton Eye Joe’ i 1994.

I dag:

Sta­dig ak­ti­ve, op­træ­der jævn­ligt fl ere ste­der i Eu­ro­pa.

Hvor oft e er I ude at spil­le? Ace Ratclaw:

» I år er det cir­ka en gang om ugen. Vi har bå­de væ­ret rundt i Eu­ro­pa, Rusland, Li­ba­non, Ma­rok­ko og på Azo­rer­ne. «

Har I mær­ket en 90’ er- re­vi­val? Dag­ger:

» Red­nex væ­ret i gang he­le ti­den. Men det her år har væ­ret vir­ke­lig hek­tisk.

Hvad er den vil­de­ste op­le­vel­se, som I kan kom­me i tan­ke om? Dag­ger:

» Jeg blev en­gang an­holdt i Frank­furt luft havn, hvor jeg ik­ke måt­te kom­me om bord på et fl y. Per­so­na­let til­kald­te po­li­ti­et, og de på­stod, at jeg hav­de vist min pe­nis. Så de tog mig med til sta­tio­nen, men da de fandt over­våg­nings­vi­deo­en, så de, at jeg kun hav­de vist min røv. Jeg måt­te ly­ve og si­ge, at jeg var en dj på vej til Ibiza, og hel­dig­vis sat­te po­li­ti­et mig på et fl y. Hi­sto­ri­en kom i en ty sk avis, og min ma­na­ger var så vild med det, at han sag­de ’ kan du ik­ke la­ve no­get me­re af den slags?’ « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.