DR. AL­BAN

BT - - SØNDAG - Larh@ bt. dk Sta­dig ak­tiv mu­si­ker

Lars Lin­de­vall Han­sen

Al­ban Uzo­ma Nwa­pa, 58 år, Sto­ck­holm, Sve­ri­ge Ni­ge­ri­ansk/ svensk mu­si­ker og mu­sikpro­du­cent, der blandt an­det er kendt for de to 90’ er- hit ’ It’s my li­fe’ og ’ Sing Hal­le­lujah’.

I dag:

Hvor­dan ser du til­ba­ge på 90’ er­ne?

» Det var min stor­heds­tid, og det vil det væ­re, ind­til jeg dør. Det var fl as­hy, det var li­mou­si­ner, en mas­se pi­ger, fl ot­te ho­tel­ler - ni­ce! «

Har år­ti­et få­et en re­vi­val?

» Ja, det er kom­met til­ba­ge. Og det er for­di, at det er dansa­bel sin­ga­long- mu­sik. Hver gang vi spil­ler ’ Sing Hal­le­lujah’, syn­ger al­le med. «

Bli­ver du al­drig træt af at spil­le de sam­me num­re igen og igen?

» Nej, nej, det er mit job. Jeg gør det igen og igen, og det er fi nt. «

Hvad be­skæft iger du dig med i dag?

» Jeg pro­du­ce­rer mu­sik for an­dre kunst­ne­re og la­ver man­ge tur­néer i Eu­ro­pa. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.