VI SKAL LI­GE HU­SKE DET

BT - - SØNDAG -

Lars Eli­si­us­sen, 33 år, og Ca­mil­la Tang­høj, 33 år. For­æl­dre til Hek­tor på 10 må­ne­der. Har væ­ret kæ­re­ster i 11 år. Hvor vig­tigt er det for jer at kys­se? » Det er me­get vig­tigt. Det gi­ver nær­hed el­ler in­ti­mi­tet. Det er li­ge dét øje­blik, hvor man er sam­men i en el­lers travl hver­dag med ba­by og ar­bej­de. « Er I go­de nok til at hu­ske det? » Eft er vi har få­et barn, er det ble­vet svæ­re­re at hu­ske. El­lers har vi væ­ret go­de til det. Nu fyl­der Hek­tors be­hov me­get, og så skal vi li­ge hu­ske at kys­se hin­an­den. « Hvad for­bin­der I med et kys? » Kær­lig­hed. At man hø­rer sam­men og har det godt sam­men. Vi kys­ser al­tid hej og far­vel. Og hvis det har væ­ret en dum dag, kan det væ­re en på­min­del­se om, at vi er alt­så sta­dig er sam­men om det her. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.