SENSORISK EKS­PLO­SION

BT - - SØNDAG -

Når to hold læ­ber får kon­takt, sker der en sensorisk eks­plo­sion. Læ­ber er nem­lig 200 gan­ge me­re føl­som­me end vo­res su­per­sen­si­ti­ve fi nger­spid­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.