10 KYS OM DA­GEN

BT - - SØNDAG -

Ka­rin Pe­ter­sen, 65 år, og Kurt Pe­ter­sen, 66 år. Har væ­ret gift i 43 år, og de har to døtre. Hvor vig­tigt er det for jer at kys­se? » Det er rig­tig vig­tigt. Li­ge at la­de kon­fl ik­ter­ne fal­de til ro ved et en­kelt kys om aft enen. Hvis man gør det, så er alt godt. « Hvor tit kys­ser I? » Vi kys­ser vel ca. 10 gan­ge om da­gen, hvis vi har tid. Nu pas­ser vi jo bar­ne­barn. Så det kom­mer an på man­ge for­skel­li­ge ting. « Hvad for­bin­der I med et kys? » Sam­hø­rig­hed. At jeg kan li­de dig. Nær­hed. Og eft er 40 år er det godt for kær­lig­he­den at kys­se. Og vi kan jo godt li­de hin­an­den, el­lers kun­ne vi li­ge så godt væ­re hver for sig. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.