RO­MAN­TISK OG ØMT

BT - - SØNDAG -

Ka­rin Jes­per­sen, 33 år, og Lars Jes­per­sen, 34 år. For­æl­dre til Al­ma på ni må­ne­der. Blev gift i sep­tem­ber. Hvor vig­tigt er det for jer at kys­se? » Det er vig­tigt og dej­ligt. Et kys be­kræft er, at man el­sker hin­an­den. Vi kys­ser nok ret me­get. Vi er go­de til at gå hen og gi­ve hin­an­den et kys, uden at der er en an­led­ning. « Hvor­dan hu­sker I på det? » Det vir­ker ba­re na­tur­ligt. Det kom­mer af sig selv, når man er sam­men. « Hvad for­bin­der I med et kys? » No­get ro­man­tisk, no­get dej­ligt og no­get ømt og­så. En på­min­del­se om kær­lig­he­den, og at man rig­tig godt kan li­de hin­an­den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.