Brø­ler ko­ste­de Las­se Nor­man EM- gul­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ni­els O. Han­sen | piquet@ spor­ten. dk

Las­se Nor­man Han­sen fi k sølv i EM i cy­kel­di­sci­pli­nen om­ni­um, og han er på den ene si­de glad for me­dalj­en, men og­så ked af, at det ik­ke blev til guld, når det nu var så tæt på. Det var så tæt på, som det over­ho­ve­det kun­ne væ­re for Las­se Nor­man Han­sen ved EM i cy­kel­di­sci­pli­nen om­ni­um. I den sid­ste spurt i po­int­lø­bet mi­ste­de han guld­me­dalj­en til ita­li­e­ne­ren Elia Vi­vi­a­ni.

» Jeg var over­ra­sket over at kun­ne la­ve et fi nt re­sul­tat, men jeg dum­mer mig i den sid­ste spurt, « si­ger Las­se Nor­man Han­sen.

Om­ni­um er en slags man­ge­kamp i cyk­ling på ba­ne. Den be­står af seks for­skel­li­ge di­sci­pli­ner: Scratch, 4.000 m for­føl­gel­ses­løb, ud­skil- nings­løb, 1.000 m på tid, fl yven­de om­gang og po­int­løb.

I den sid­ste spurt i po­int­lø­bet lyk­ke­des det for ita­li­e­ne­ren Elia Vi­vi­a­ni at ero­bre to po­int, mens Las­se Nor­man Han­sen ik­ke fi k no­gen. Det be­tød, at Vi­vi­a­ni kom á po­int med Las­se Nor­man Han­sen i po­int­lø­bet, og i den si­tu­a­tion vin­der den ryt­ter, der har få­et fl est po­int i sid­ste spurt. Og det var jo alt­så ita­li­e­ne­ren.

» Jeg var dels en smu­le usik­ker på, hvor­dan jeg lå i det sam­le­de regn­skab, og så var jeg usik­ker på, hvor Elia lå i fel­tet ved den sid­ste spurt. Jeg får pla­ce­ret mig for­kert, og det er surt at gå glip af en EM- guld­me­dal­je på grund af en tek­nisk og tak­tisk brø­ler, « si­ger Las­se Nor­man Han­sen. Plads til for­bed­ring » Men når det er sagt, er jeg fuldt til­freds med sølv. Der er plads til for­bed­ring, og her ved EM var det egent­lig kun i po­int­lø­bet, jeg føl­te, jeg kør­te godt. Det var ba­re surt med den sid­ste spurt, « gen­ta­ger Las­se Nor­man, der ser frem mod OL i Rio de Ja­neiro til næ­ste år, hvor han skal for­sø­ge at for­sva­re den OLguld­me­dal­je, som han vandt i Lon­don i net­op om­ni­um.

» Men der er man­ge del­mål un­der­vejs, og ud over om­ni­um er der og­så hold­lø­bet.

Jeg ved ik­ke, om det er et mål at vin­de guld i hold­lø­bet, for der er man­ge hold om bud­det - ik­ke mindst eng­læn­der­ne. Men jeg fø­ler, at vi er det hold, der har po­ten­ti­a­le til at for­bed­re os mest, « si­ger Las­se Nor­man Han­sen.

Jeg får pla­ce­ret mig for­kert, og det er surt at gå glip af en EM- guld­me­dal­je på grund af en tek­nisk og tak­tisk brø­ler

Las­se Nor­man Han­sen

Las­se Nor­man Han­sen ( th.) måt­te ’ nø­jes’ med sølv i Om­ni­um ved EM i ba­ne­cyk­ling. Her ses dan­ske­ren i den af­slut­ten­de sprint, som bli­ver vun­det af ita­li­en­ske Elia Vi­vi­a­ni ( tv.), der der­med og­så sik­rer sig EM- gul­det. FO­TO: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.