Veszprem snød Lan­din til sidst

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I en van­vit­tig un­garsk hek­se­ke­del sej­re­de hjem­me­hol­det Veszprem over Nik­las Lan­din og re­sten af Ki­el- dren­ge­ne med 2927 trods godt spil af den dan­ske må­l­mand. I slut­mi­nut­ter­ne sat­se­de ude­hol­det he­le bu­tik­ken i for­sø­get på at få fat i bol­den til en ud­lig­ning. Det be­tød, at de lod Veszprems span­ske ven­stre­fl øj, Chri­sti­an Ugal­de, gå, da Nik­las Lan­din hav­de haft over­ta­get på ham gen­nem he­le kam­pen. Desvær­re for ty sker­ne hav­de den klej­ne spa­ni­er held med at pas­se­re dan­ske­ren og sco­re til slut­re­sul­ta­tet 29- 27. Med sej­ren ud­byg­ger Veszprem fø­rin­gen til net­op Ki­el i Cham­pions Le­ague Grup­pe A, hvor un­ga­rer­ne står no­te­ret for ni po­int i fem kam­pe. Ki­el har seks po­int for fem kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.