LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK 1. DI­VI­SION, KLOK­KEN 15: 00 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN DAN­MARK SUPERLIGA, KLOK­KEN 13: 30 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Los An­ge­les har ik­ke væ­ret hjem­by for et NFL- hold si­den Rams- or­ga­ni­sa­tio­nen fl yt­te­de til St. Lou­is i 1990’ er­ne.

Nu ly­der ryg­ter­ne dog, at den po­pu­læ­re sport er på vej til­ba­ge til mil­li­onby­en, men book­ma­ke­ren Bets­a­fe me­ner ik­ke, at det bli­ver al­le­re­de fra næ­ste sæ­son.

Så­le­des gi­ver man blot od­ds 1,17 på, at Los An­ge­les ik­ke har no­get NFL- hold i 2016/ 17- sæ­so­nen mod 4,50 på, at det rent fak­tisk sker.

» NFL- or­ga­ni­sa­tio­nen har ned­sat en ko­mi­te, som skal vur­de­re mu­lig­he­der­ne for at få et hold til Los An­ge­les. An­be­fa­lin­ger­ne skal fal­de eft er den­ne sæ­son, og vi kan sim­pelt­hen ik­ke tro på, at de kan stab­le et NFL- hold på be­ne­ne i Los An­ge­les, in­den der fl øjtes op til næ­ste sæ­son. Man vil der­for ven­te, til man har en gen­ne­m­ar­bej­det løs­ning, « si­ger Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

DAN­MARK SUPERLIGA, KLOK­KEN 18: 00 FCK VIN­DER KAM­PEN MED 1- 0 EL­LER 2- 0

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.