2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er nær­mest pr. de­fi ni­tion in­ter­es­sant at spil­le på man­ge mål i en AGF- kamp, når man får så fi nt et od­ds som det­te. Nok er hol­dets off en­siv bleg­net en anel­se i takt med, at Kim Aa­bech er fal­det i ni­veau, men som ud­gangs­punkt har man sta­dig langt me­re kva­li­tet off en­sivt end de­fen­sivt selv med Dan­ny Ol­sen i ka­ran­tæ­ne. Man mø­der et FCNhold, der gik helt ned se­ne­st mod OB og oveni har sin bed­ste for­sva­rer Pa­scal Gre­gor i ka­ran­tæ­ne. Nor­malt kla­rer man sig ik­ke spe­ci­elt godt, når han er ude, så alt an­det li­ge er der lagt i ov­nen til en må­l­rig kamp.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.