3,43

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ho­bro har haft en mod­gangs­fyldt eft er­år med ne­der­lag på skri­ve­bor­det og se­ne­st nyhe­den om træ­ner Jonas Dals af­gang til som­mer. Det æn­drer dog ik­ke på, at Ho­bro vir­ker som et hold i frem­gang, og der vir­ker til at væ­re god vær­di i at gå eft er en sejr på 1- 0 el­ler 2- 0 til FCK. Da de to hold mød­tes i Par­ken for en må­ned si­den, kør­te FCK pro­fes­sio­nelt en sejr hjem på 1- 0 - hvil­ket de og­så gjor­de se­ne­st mod Vi­borg - og Ho­bro vir­ker til at ha­ve få­et så me­get kva­li­tet nu, at de næp­pe går helt ned i Par­ken. Spil » FCK og un­der 2,5 mål « .

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.