• SIG­TEL­SER

BT - - NYHEDER -

Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti: 2013: 43 2014: 82 2015 ( t. o. m. 30/ 9): 67

Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti: 2013: 43 2014: 82 2015 ( t. o. m. 30/ 9): 105

Rigs­po­li­tiets op­gø­rel­se: 2013: 144 2014: 236 2015 ( 1. hal­vår): 105

Po­li­ti­et kan rej­se sig­tel­se for men­ne­skes­mug­ling ef­ter straf­fe­lovens § 125 og ud­læn­din­ge­lovens § 59. Tal­le­ne her­over dæk­ker beg­ge pa­ra­graf­fer. Hvor­vidt en men­ne­skes­mug­ler sig­tes ef­ter den grove­re pa­ra­graf i straf­fe­loven el­ler den mil­de­re i ud­læn­din­ge­loven, af­hæn­ger bl. a. af or­ga­ni­se-rings­gra­den og re­la­tio­nen mel­lem smug­le­ren og den inds­mug­le­de. Det for­kla­rer Kim Kli­ver, po­li­ti­in­spek­tør ved Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.