Cyk­list med kniv stak kvin­de

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist | chqv@bt.dk

En 21- årig kvin­de blev fre­dag stuk­ket i ma­ven med kniv af en ukendt mand, der kør­te for­bi hen­de på cy­kel i Grenå i Østjyl­land.

Kvin­den var på vej væk fra Fre­dens­ga­de, da man­den kom cyk­len­de ad en grus­sti mel­lem Bred­ga­de og kir­ke­går­den klok­ken 13.24. Plud­se­lig dol­ke­de han kvin­den.

Østjyl­lands Po­li­ti har i for­bin­del­se med den vold­som­me epi­so­de ud­sendt et sig­na­le­ment af ger­nings­man­den.

Ved du no­get?

Man­den be­skri­ves som dansk og iført en sort jak­ke med hæt­te, som hav­de en pelskant. Der var in­gen syn­li­ge mær­ka­ter på jak­ke, men en lom­me på høj­re bryst.

Des­u­den op­ly­ser po­li­ti­et, at man­den kør­te på en gam­mel cy­kel, der knir­ke­de, og han bar dol­ken i høj­re hånd. Kon­takt Østjyl­lands Po­li­ti på tlf. 114, hvis du har op­lys­nin­ger i sa­gen.

Ved du no­get om sa­gen, så hø­rer vi og­så ger­ne fra dig. Send en mail til 1929@ bt. dk el­ler en sms til 1929.

FO­TO: GOOG­LE MAPS

Kni­vover­fal­det fandt sted her.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.