Fle­re kan bli­ve hjem­lø­se

BT - - NYHEDER -

Un­ge må ty til al­ter­na­ti­ve over­nat­nings­ste­der, hvis re­ge­rin­gen får et fler­tal for pla­nen om at for­rin­ge kon­tant­hjælp­sy­del­sen til un­ge un­der 30 år med en ud­dan­nel­se. Fle­re vil få pro­ble­mer med at be­ta­le hus­le­je og vil der­med en­de i hjem­løs­hed, me­ner ud­vik­lings­kon­su­lent i De Hjem­lø­ses Landsor­ga­ni­sa­tion, Sand, René Ni­el­sen til Jyl­lands- Po­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.