Hø­je­re krav til nyud­dan­ne­de

BT - - NYHEDER -

59 pct af er­hvervs­sko­ler­ne me­ner, at virk­som­he­der i dag har hø­je­re fag­li­ge krav til ele­ver­ne end for fem år si­den. Det vi­ser en rund­spør­ge blandt lan­dets er­hvervs­sko­ler, som Ram­bøll har la­vet for Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning ( DA), skri­ver Agen­da. Blot 40 pro­cent af sko­ler­ne me­ner, at de sen­der ele­ver­ne ud med hø­je­re fag­li­ge kva­li­fi­ka­tio­ner end for fem år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.