AL­TID PLADS TIL FLE­RE KYS

BT - - SØNDAG -

Skip­per Andersen, 41 år, og Kri­sti­ne Andersen, 38 år. For­æl­dre til Juli­us på et år. Har væ­ret gift si­den ju­ni og der­u­d­over væ­ret kæ­re­ster i fi re år. Hvor vig­tigt er det for jer at kys­se? » Det er lidt op og ned. Hvad man li­ge er i hu­mør til. Men vi kys­ser hin­an­den hver dag. Vi kys­ser al­tid god­dag og far­vel. Og ge­ne­relt er vi go­de til at kys­se, når man ba­re li­ge går for­bi hin­an­den. Hvor­for er det vig­tigt? » Så det he­le ik­ke går op i ba­by. Så man hu­sker kær­lig­he­den og nær­væ­ret imel­lem hin­an­den. Men vi kun­ne nok godt gø­re det me­re – der er al­tid plads til fl ere kys. « Hvad for­bin­der I med et kys? » Nær­hed. At du er min. Kær­lig­hed. At vi­se, at man el­sker hin­an­den, så man ik­ke plud­se­lig op­da­ger, at man ik­ke kun er ven­ner. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.