UN­DER­SØ­GEL­SEN

BT - - SØNDAG -

Et nyt stu­die af kys­se­va­ner­ne i 168 kul­tu­rer på ver­dens­plan vi­ste, at i kun 46 pro­cent af kul­tu­rer­ne mø­des et pars læ­ber i ro­man­tisk for­stand. I syv ud af ti kul­tu­rer i Eu­ro­pa bli­ver kys­set brugt som seksu­elt el­ler ro­man­tisk. I Nor­da­me­ri­ka bli­ver kys­set brugt i 18 ud af 33 kul­tu­rer, mens det i Lat­i­na­me­ri­ka kun er nor­malt at kys­se i 4 ud af 33 kul­tu­rer. I Mel­le­mø­sten er det ro­man­ti­ske kys dog til ste­de i al­le ti kul­tu­rer, som blev un­der­søgt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.