4 SPIL

An­mel­der: mutan­ten. dk

BT - - SØNDAG -

SKYLANDERS SUPERCHARGERS TIL NIN­TEN­DO

Ma­ski­ner: 3DS, Wii U Gen­re: Action

Før ud­gi­vel­sen af Superchargers lå Skylanders-fi gu­rer­ne I skarp kon­kur­ren­ce med Nin­ten­dos Ami­i­bo- fi gu­rer om kun­der­nes gun­st på et sær­de­les lu­kra­tivt mar­ked med spil­fi gu­rer til com­pu­ter­spil. Der­for var det ret re­vo­lu­tio­ne­ren­de, at Nin­ten­do ka­ste­de si­ne dy­re­ba­re fi gu­rer ind på Skylan­der­s­plat­for­men. I et helt unikt sam­ar­bej­de er så­le­des Bow­ser og Don­key Kong ble­vet til­gæn­ge­li­ge i det nye Skylan­der­s­spil – men na­tur­lig­vis kun på Nin­ten­dos eg­ne ma­ski­ner. Vir­ker bå­de som Ami­i­bo og Skylanders- fi gu­rer.

DESTINY: THE TAKEN KING Ma­ski­ner: PS4 Gen­re: Action

Med Destiny har Bun­gie at­ter le­ve­ret et spil ud over det sæd­van­li­ge, og med den­ne ud­gi­vel­se er der mu­lig­hed for at op­le­ve he­le spil- even­ty­ret. Du får nem­lig bå­de ho­ved­spil­let Destiny, beg­ge ex­pan­sion- pak­ker og en­de­lig det­te nye even­tyr med The Taken King. Spil­let er et on­li­ne- spil, der kræ­ver abon­ne­ment, og over 20 mil­li­o­ner kon­ti er al­le­re­de op­ret­tet. The Taken King er må­ske ik­ke den mest spæn­den­de del af hi­sto­ri­en, men den fø­rer spil­ler­ne ud på nye even­tyr med mas­ser af nye mu­lig­he­der.

RAZERMAMBA

Ma­ski­ner: Pc Gen­re: Ga­m­ing Mus

Ra­zer har læn­ge væ­ret i gang med no­get af det bed­ste, vi har set på til­be­hørs­fron­ten. Med Mam­ba har vi få­et den mest over­leg­ne ga­m­ing­mus, læn­ge set. Bå­de på grund af mu­sens knivskar­pe hur­tig­hed og ak­ku­ra­tes­se, men mindst li­ge så me­get på grund af den cool­ness, den ud­strå­ler. Mam­ba er en trå­d­løs mus med sin egen do­ck­ing sta­tion, og alt er holdt i Ra­zers se­je Chro­ma- far­ver, hvor alt til­be­hør ly­ser far­ve­syn­kront. Er på ga­den om 14 da­ge til en pris på ca. 1400 kr. Det bli­ver en ny klas­si­ker!

DISHONORED DE­FI­NI­TI­VE EDI­TION

Ma­ski­ner: PS4, Xbox Gen­re: Action

Som al­tid, når der er ta­le om en de­fi ni­tiv ud­ga­ve, får vi her sel­ve grund­spil­let og en mas­se ud­vi­del­ses­pak­ker. Her er det bå­de Dunwall Ci­ty Tri­als, The Kni­fe of Dunwall, The Brig­mo­re Wit­ches og VoidWal­ker’s Ar­se­nal vi får ser­ve­ret, og det er ens­be­ty­den­de med ad­skil­li­ge ti­mers godt ga­me­play. God action, hvor man bå­de kan væl­ge raid- rol­len og sky­de sig igen­nem op­ga­ver­ne, el­ler sni­ger- til­gan­gen, hvor man skal for­bli­ve uset. Der er mest at hen­te for nye spil­le­re, og ud­bud­spri­sen på 299 kr. er ab­so­lut okay.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.