Ster­ling fi k hat­tri­ck mod Bour­ne­mouth

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Uni­teds lo­kal­ri­va­ler fra Man­che­ster Ci­ty var i ho­p­la og vandt 5- 1 hjem­me over Bour­ne­mouth. Ra­he­em Ster­ling og Wil­fri­ed Bony gav vær­ter­ne en ka­non­start med to hur­ti­ge mål. Op­ryk­ker­ne fi k re­du­ce­ret ved Glenn Mur­ray midt­vejs i før­ste halv­leg, men Ra­he­em Ster­ling var i et fan­ta­stisk spil­le­hu­mør, og den tid­li­ge­re Li­ver­pool- spil­ler punk­te­re­de kam­pen med to mål in­den pau­sen. 4- 1 så læn­ge ud til at bli­ve re­sul­ta­tet, men til sidst score­de Wil­fri­ed Bony sit an­det og Man­che­ster Ci­ty s fem­te mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.