Søn­derjyske vend­te 1- 0 til 1- 2 mod OB

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Søn­derjyske var bag­ud mod OB, men takket væ­re to mål i an­den halv­leg vandt gæ­ster­ne 2- 1. Til at be­gyn­de med var Søn­derjyske det bed­ste hold i Superliga- kam­pen mod OB, men fyn­bo­er­ne ar­bej­de­de sig ind i op­gø­ret, og de kom og­så for­an eft er en lil­le halv ti­me, da Rasmus Fester­sen i OBs høj­re si­de løb fra Søn­derjy­skes Pi­er­re Kan­strup. Rasmus Fester­sen fandt Kenneth Zo­ho­re ved for­re­ste stol­pe, og han kun­ne ret uge­ne­ret sco­re sit fem­te Superliga- mål i den­ne sæ­son.

I an­den halv­leg vend­te bil­le­det. OBs Oli­ver Lund la­ve­de en fæl fejl­afl eve­ring, og eft er nog­le til­fæl­dig­he­der på tværs af ba­nen end­te bol­den i høj­re si­de af straff es­parks­fel­tet, hvor Tho­mas Dalgaard kun­ne sco­re. 12 mi­nut­ter se­ne­re faldt af­gø­rel­sen, da Ni­ko­laj Mad­sen modt­og bol­den i Søn­derjy­skes ven­stre si­de. I ste­det for at tryk­ke af selv lag­de han bol­den skråt bag­ud til den tid­li­ge­re OB- spil­ler Jo­han Absa­lon­sen, der score­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.