Gen­syn med ’ 92- klas­sen’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@ spor­ten. dk

I 1999 vandt Man­che­ster Uni­ted ’ The Tre­b­le’, mester­ska­bet FA Cup’en og Cham­pions Le­ague, med en gyl­den år­gang, der tal­te nav­ne som Ry­an Gig­gs, David Beck­ham, An­dy Co­le og Ne­vil­le­brød­re­ne. Fle­re af dem ud­sprang fra Man­che­ster Uni­teds ung­domsa­ka­de­mi og gik un­der nav­net ’ Class of ’ 92’. I dag er hol­det spredt for al­le vin­de og mø­des kun sjæl­dent.

» Det er der in­gen af os, der har tid til. Man mø­des til kam­pe en gang imel­lem, men halv­de­len af dem ar­bej­der i fod­bold og bor i for­skel­li­ge lan­de. Der bli­ver ar­ran­ge­ret vis­se events, men der er ik­ke me­get. «

Så det er ik­ke så­dan, at du er på sms med Beck­ham?

» Det sag­de jeg jo ik­ke no­get om. « ( stors­mi­ler og læ­ner sig til­ba­ge i sto­len med sin vand­fl aske.)

» Vi har fak­tisk talt om at la­ve en slags re- uni­on, men in­gen har over­skud­det til at ta­ge te­ten i det. Det kom­mer nok til at ske om 10 år, når folk slap­per lidt me­re af. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.