Am­bas­sa­dør og le­gen­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@ spor­ten. dk

I 2012 blev Pe­ter Sch­mei­chel til­knyt­tet Man­che­ster Uni­ted som am­bas­sa­dør og trå­d­te der­med ind i et im­po­ne­ren­de sel­skab. Det­te sel­skab tæl­ler iko­ner som Sir Bob­by Charlton, Bry­an Rob­son, Sir Alex Fer­gu­son, De­nis Law, Dwight Yor­ke og An­dy Co­le. Det er dog slut nu.

Si­den som­mer er Uni­ted-kæm­pen over­gå­et til en rol­le som ’ le­gend’, der som ud­gangs­punkt va­re­ta­ger sam­me Uni­ted- prom­ove­ren­de op­ga­ver over he­le ver­den.

År­sa­gen til skift et er sim­pel: Som am­bas­sa­dør er man kon­trakt­ligt bun­det til en ræk­ke op­ga­ver, hvil­ket ik­ke pas­se­de sam­men med Pe­ter Sch­mei­chels boo­k­e­de ka­len­der. Som ’ le­gend’ er Sch­mei­chel ik­ke for­plig­tet til li­ge så man­ge op­ga­ver.

Hold­kam­me­ra­ten fra de gla­de Uni­ted- da­ge Gary Ne­vil­le har gjort det sam­me. Han er i dag ekspert på bri­tisk tv og as­si­ste­ren­de en­gelsk land­stræ­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.