Caroline Woz­ni­a­cki træk­ker sig fra tur­ne­ring i Rusland

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Caroline Woz­ni­a­cki dø­jer med en ska­de og kom­mer der­for ik­ke i kamp ved WTA- tur­ne­rin­gen i Mosv­ka næ­ste uge.

Det skri­ver ar­ran­gø­rer­ne på tur­ne­rin­gens hjem­mesi­de, hvor Caroline Woz­ni­a­cki sam­ti­dig op­ly­ser, at hun har for­vær­ret en ska­de, som hun fi k ved tur­ne­rin­gen i Linz.

» Læ­ger­ne tjek­ke­de mit knæ eft er en kamp, og de nå­e­de frem til den kon­klu­sion, at jeg skul­le hol­de en pau­se, « si­ger Woz­ni­a­cki.

Woz­ni­a­cki tab­te højst over­ra­sken­de til Kir­sten Flipkens i an­den run­de af tur­ne­rin­gen i Linz, og hen­des sæ­son nær­mer sig for al­vor en af­slut­ning.

» Jeg kom­mer ik­ke til at spil­le i den kom­men­de tid, « si­ger Woz­ni­a­cki.

Woz­ni­a­ck­is sæ­son har budt på fl ere ned- end op­tu­re, og på ska­des­fron­ten har hun tid­li­ge­re for­talt om pro­ble­mer med et sprin­ger­k­næ.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.