FÅ 125 FREE SPINS SAMT 100% I IND­BE­TA­LINGS­BONUS OP TIL 3.000 KRONOR – BE­NYT DIG AF SUPERTILBUDDET PÅ MA­RI­A­CA­SI­NO. DK

BT - - NYHEDER -

1

Hos Ma­ri­a­ca­si­no. dk kan du al­tid spil­le, uan­set hvor du er. De­res mo­bilsi­de er en­kel og me­get bru­ger­ven­lig.

+ 18 år, Reg­ler og Vil­kår gæl­der.

2

Skriv www. ma­ri­a­ca­si­no. dk i URL-fel­tet, så er du i gang.

3

På mo­bi­len får du ad­gang til mas­ser af spil­leau­to­mat- og bord­spil. De fle­ste bonus­ser kan an­ven­des på al­le de­vi­ces, læs me­re un­der Reg­ler og Be­tin­gel­ser, og ge­vin­ster­ne er li­ge så sto­re. Des­u­den får du ad­gang til eks­klu­si­ve kampag­ner, som du kun fin­der på mo­bi­len.

4

For ny­lig vandt en dansk spil­ler 131.200 kro­ner på mo­bi­len på spil­let Lights.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.